Johny Dewit

JOHNY DEWIT, studeerde in 1990 af in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel.

Sinds 1990 werkzaam als zelfstandig Advocaat eerst aan de Balie te Brugge sinds begin 2003 aan de Gentse Balie als geassocieerde Partner in het kantoor "Dobbelaere George & geassocieerden".

Voorkeurmateries

Naast een behandeling van alle courante takken van het recht, bijzondere bekwaamheid in: transportrecht, administratief recht, familierecht, echtscheidingen en huwelijksvermogensrecht, nalatenschappen, vereffening en verdeling, zakenrecht (eigendomsbetwistingen, erfdienstbaarheden, mede-eigendom, afpaling e.d.).

Het voeren van procedures voor de Raad van State (betwistingen: ruimtelijke ordening, personeelsstatuut onderwijs). Deontologieproblematiek in vrije beroepen (Architecten, Geneesheren).

Behandeling van sociaal- en arbeidsrechtelijke geschillen vanuit het standpunt van de werkgever. Bijzondere ervaring en bekwaamheid in bouw- en aannemingsrecht, redactie aangepaste contracten, bijstand in bouwprocessen en gerechtelijke expertises.