George Dobbelaere

GEORGE DOBBELAERE, studeerde van 1979 tot 1984 Rechten aan de Gentse Universiteit en in postgraduaat nog 1 bijkomend jaar in de Speciale Licentie Fiscaliteit en Boekhoudkundig Onderzoek aan de Faculteit Economie.
Steeds intensief bezig met permanente bijscholing teneinde up-to-date te kunnen blijven in de snel evoluerende wereld van juridische, economische en fiscale materies. In 2001 behaalde hij het diploma van "Laureaat in Exportmanagement" georganiseerd door Universiteit Antwerpen.

Sinds 1985 werkzaam als zelfstandig Advocaat aan de Gentse Balie, alwaar de stageperiode werd volbracht in een zakenkantoor dat vooral actief was als Curatoren over faillissementen, waardoor in die periode een brede ervaring werd opgedaan specifiek in bedrijfsjuridische aangelegenheden.
In het verlengde van de gevolgde opleiding en de professionele interesses werd ondertussen reeds bijna 25 jaar juridische praktijkervaring opgebouwd in commerciële - en ondernemingsrechtelijke zaken.

George Dobbelaere neemt actief deel aan het maatschappelijk leven ook en vooral om op de hoogte te blijven inzake commerciële netwerking.
Hij is actief lid van de "Koninklijke en Souvereine Hoofdgilde van Sint-Joris Gent", van de businessclub "International Club of Flanders" (ICF) te Gent en van de "Ankerclub Gent" spin-off-vereniging van het Gentse Havenbedrijf in de kanaalzone, tevens lid en bestuurder van de vuurwapenvereniging "Vlaamse Liga der Sport- en Recreatieschutters".

voorkeurmateries en bijzondere bekwaamheden

  • Opzetten en begeleiden van vennootschapsconstructies (ook internationaal: vooral G. H. LUXEMBURG): specialiteit overnames, fusies en splitsingen met daarop geïmputeerde gunstige fiscale optimalisatie en planning;
  • Voorstel, begeleiding, organisatie en advies bij "recyclage van bestaande vennootschappen", zowel lege als actieve vennootschappen, patrimonium-vennootschappen vooral met het oog op fiscale optimalisatie, erfopvolging, beroepsbekwaamheidsvereisten (inzake toegang tot het gereglementeerde beroepen), risicospreiding en dergelijke;
  • Advies en begeleiding bij IMPORT-EXPORT, internationale handel en transport in het algemeen;
  • Opstellen van alle courante commerciële contracten ook m.b.t. internationale handel: concessie- en agentuurovereenkomsten, koop-verkoopcontracten, overlating handelsfondsen, commerciële huur, beheer patrimoniumvennootschappen, evenals redactie van contract- en factuurvoorwaarden;
  • Juridische en administratieve bijstand en begeleiding van bedrijven in moeilijkheden, appreciatie van solvabiliteitspositie, balans en jaarrekening met gepaste snelle beschermingsmaatregelen en/of reddingsoperaties. Advies en begeleiding bij formuleren van aanvragen en optimalisatie inzake alle krediet- en financieringssystemen in het ondernemingsleven;
  • Zeer expeditieve incasso-technieken met hoge realisatiegraad ook in het buitenland; blijvende en periodieke opvolging ook m.b.t. oude vorderingen die in een eerste fase niet of onvolledig gerecupereerd werden. Bij faillissement wordt indien mogelijk geen genoegen genomen met het "attest pro fisco", een doortastende en verregaande aanpak van achterliggende structuren, doorprikken van vennootschaps-constructies, persoonlijke verantwoordelijkheidstelling van de achterman, zaakvoerder of bestuurder, geleide en kordate opvolging en controle bij debiteurenbeheer en risico-dossiers;
  • Wat betreft strafrechelijke verdediging, worden in principe enkel die zaken aanvaard in de sector misdrijven met betrekking tot fiscale-, financiële en ondernemingszaken;
  • bijzondere bekwaamheid inzake vuurwapenwet en de sportschutterslicentie, alle aangelegenheden inzake legitiem wapenbezit en wapenhandel.