Het kantoor

Met bijzondere doelgerichtheid profileert het Advocatenkantoor zich als polyvalente bijstand- en adviesverlener naar Middenstand en de KMO-sector en tevens als Advocaten voor de Rechtbank bij juridische geschillen.

Ons team bestaat uit 4 vaste advocaten. Daarnaast is er permanente samenwerking met juridische medewerkers die geselecteerd worden omwille van hun specifieke expertise in bepaalde materies.

De bijzondere bekwaamheid van het vaste team situeert zich vooral in commerciële aangelegenheden, onder meer:

  • alle bedrijfseconomische- en fiscale materies of geschillen
  • vennootschappen, verenigingen en alle andere ondernemingsvormen
  • commerciële contracten (agentuur, concessie, leasing ...)
  • incasso van facturen en andere schuldvorderingen
  • alle immobiliëntransacties, aannemers- en bouwaspecten
  • (zie verder ook: voorkeurmateries en specialisaties)

Op continue basis levert het Advocatenkantoor juridische begeleiding en advies gefocust op direct werkende en praktische nuttige toepasbaarheid in het dagdagelijkse bestuur van commerciële ondernemingen en de bedrijfsvoering van middenstanders.
Met dezelfde kordate aanpak worden tevens de juridische processen voor de Rechtbanken afgehandeld.

Door strikte specialisering in ondernemingsgerichte en aanverwante rechtstakken staat het Kantoor in voor snelle, vindingrijke, gedurfde en effectieve tussenkomsten voor de Rechtbanken, de Administratieve Overheden, Sociaalrechtelijke Instanties en dergelijke...

Bij voorkeur wordt er met gezonde realiteitszin gestreefd naar buitengerechtelijke oplossingen en preventie van geschillen.

Geen louter theoretische of afstandelijk academische benadering, wel praktisch en gericht concrete oplossingen met direct werkende impact, anticipatief probleem- en procesvermijdend.

De in het kantoor gehanteerde doeltreffende systematiek en de betaalbare dienstverlening reflecteert zich steeds in de samenwerking met het terugkerend cliënteel.